VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1082/QĐ-BTNMT - Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sảntrong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường

02/2024/TT-BTNMT - Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường trường banhành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làmvật liệu san lấp

807/QĐ-UBND - QĐ V/v cho phép chuyển mục đích SDĐ và cho Công ty CP đầu tư PT hạ tầng Rạng Đông thuê đất để thực hiện DA XD công trình trạm biến áp 110 kV KCN Rạng Đông 1 và đường dây 110 kV nhánh rẽ KCN Rạng Đông 1 tại thị trấn Rạng Đông và các xã

816/QĐ-UBND - Quyết định về việc cho Văn phòng đăng ký đất đai thuê đất (do điều chuyển tài sản công) để làm trụ sở làm việc cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Nam Định tại phường Quang Trung, thành phố Nam Định

795/QĐ-UBND - VV cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại tổng hợp Đức Trung tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực

1063/QĐ-BTNMT - QĐ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án "Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên Quốc lộ 37B"

796/QĐ-UBND - QĐ Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy"

226/QĐ-STNMT - Quyết định Thành lập đoàn kiểm tra (Hội đồng) thẩm định cấp giấy phép môi trường cho cơ sở "Nhà máy in thêu, giặt các sản phẩm dệt may" của Công ty TNHH Việt Mỹ Nam Định tại KCN Hòa Xá, tỉnh Nam Địn

13/VBHN-BTNMT - Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuẩn khổ Nghị định thư Kyoto

384/TB-VPĐK - Thông báo về việc giới thiệu mẫu dấu mới của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định