VĂN BẢN QPPL

83/2024/NĐ-CP - Nghị định số 83/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP

07/2024/TT-TTCP - Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng

06/2024/TT-BTNMT - Ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường

606/VPUBND-VP3 - về việc tiếp nhận công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BTNMT

97/GPTN-UBND - Về việc cấp Giấy phép môi trường cho cơ sở phòng khám đa khoa Nghĩa Hưng của Công ty CP Y dược Tân Bình tại xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng

48/NQ-HĐND - V/v cho ý kiến Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu

1261/QĐ-UBND - Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2030

496/QĐ-TTg - Quyết định về việc ban hành kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát

13/2024/QĐ-UBND - Quyết định ban hành các tiêu chí thôn (xóm) nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025

15/2024/QĐ-UBND - QĐ Sửa đổi, bổ sung các QĐ ban hành các tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

415/QĐ-STNMT - QĐ Về việc thành lập Đoàn kiểm tra (Hội đồng) cấp giấy phép môi trường cơ sở "Nhà máy dược phẩm Minh Dân tiêu chuẩn GMP (WHO)" của Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân tại KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định

413/QĐ-STNMT - QĐ VV thành lập HĐ thẩm định BC ĐTM dự án "Cải tạo, nâng công suất thêm 100 m3/h cho hệ thống xử lý nhà máy nước Nghĩa Hưng" của Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn

2913/STNMT-ĐĐĐK&KTĐ - Vv Đăng tải dự thảo Quyết định quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định (Sở Thông tin và Truyền thông)

2893/TB-STNMT - Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 Ngành Tài nguyên và Môi trường

410/QĐ-STNMT - QĐ Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản (thôn Đắc Lực)" của UBND huyện Vụ Bản

2889/STNMT-TTra - V/v góp ý dự thảo quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (gửi các sở, ngành và MTTQ)

1466/QĐ-UBND - Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tỉnh Nam Định

815/QĐ-VPĐK - Về việc hủy GCN QSDĐ số seri M 218910 mang tên hộ bà Đặng Thị Len do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 499 tờ bản đồ số 11 cho bà Đặng Thị Len ... Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

817/QĐ-VPĐK - Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri Y 056309 do bị mất cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 106 tờ bản đồ số 3-V tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

60/2024/NQ-HĐND - NQ Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục ban hành kèm theo các Nghị quyết thông qua Bảng giá đất điều chỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định