VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

543/VPĐK-ĐKĐĐ - Về việc hủy GCN QSDĐ số sê ri BE 054160 do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 172 tờ bản đồ số 2-I, tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

541/VPĐK-ĐKĐĐ - Về việc hủy GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tại sản khác gắn liền với đất số sê ri CL 259888 do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 325 tờ bản đồ 11 tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

544/VPĐK-ĐKĐĐ - Về việc hủy GCN QSDĐ số Y 015952 do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 08 tờ bản đồ 11 tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

545/QĐ-VPĐK - Về việc hủy GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sê ri DD 534238 do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất đối với thửa đất số 458 tờ bản đồ số 39, tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

547/QĐ-VPĐK - Về việc hủy GCN QSDĐ mang tên hộ ông Đào Văn Việt do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 176, tờ bản đồ số 01 tại xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

542/VPĐK-ĐKĐĐ - Về việc hủy GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sê ri CD 086635 do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất đối với thửa đất số 262 tờ bản đồ số 11, tại xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

278/QĐ-STNMT - QĐ Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường" của UBND huyện Xuân Trường

277/QĐ-STNMT - Quyết định thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường dự án "Xây dựng văn phòng, trung tâm giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại" của Công ty TNHH thương mại Gia Phan tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

1084/QĐ-UBND - QĐ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đào đắp nền đường tuyến đường từ Quốc lộ 10 đến núi Hổ Sơn vào Đền thờ Huyền Trân Công Chúa tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định"

536/QĐ-VPĐK - Quyết định về việc hủy GCN QSDĐ số sê ri G 824409 do bị mất;cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất