Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
606/VPUBND-VP3 về việc tiếp nhận công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BTNMT 19/06/2024 Tải về
Tải về
Tải về
48/NQ-HĐND V/v cho ý kiến Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định thích ứng biến đổi khí hậu 14/06/2024 Tải về
463/QĐ-UBND QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 08/03/2024 Tải về
Tải về
05/VBHN-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 30/01/2024 Tải về
27/2023/TT-BTNMT Về việc ban hành Thông tư quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 29/12/2023 Tải về
4273/QĐ-BTNMT QĐ công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/12/2023 Tải về
29/2023/TT-BTNMT Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động 29/12/2023 Tải về
28/2023/TT-BTNMT Về việc Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải 29/12/2023 Tải về
3874/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực biến đổi khí hậu trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/12/2023 Tải về
12/VBHN-BTNMT Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự ántheo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ nghị định thư kyoto 22/11/2023 Tải về