Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
366/QĐ-UBND QĐ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng nhà 02 tầng - 08 phòng học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Hải Trung, huyện Hải Hậu" của UBND xã Hải Trung 21/02/2024 Tải về
361/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn, huyện Nam Trực" 19/02/2024 Tải về
Tải về
362/GPMT-UBND QĐ Cấp Giấy phép môi trường cho "Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em JY Plastic Nam Định" của Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định 19/02/2024 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
361/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Xây dựng khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn, huyện Nam Trực" 19/02/2024 Tải về
Tải về
32/QĐ-STNMT QĐ Thành lập hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường Dự án đầu tư Công ty cổ phần bông vải sợi Ngọc Hưng tại Lô M1, Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định 02/02/2024 Tải về
Tải về
33/QĐ-STNMT QĐ Về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án "Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh" của UBND huyện Trực Ninh 02/02/2024 Tải về
01/2024/TT-BTNMT Thông tư Quy định định mức cho hoạt động thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch 02/02/2024 Tải về
301/GPMT-UBND QĐ cấp Giấy phép môi trường cho "Nhà máy sản xuất hàng tôn mỹ nghệ xuất khẩu và các sản phẩm dây lưới thép" của Công ty TNHH Hồng Phát 01/02/2024 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
300/GPMT-UBND QĐ Cấp Giấy phép môi trường cho "Trang trại chăn nuôi công nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản" của Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina 01/02/2024 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
288/GPMT-UBND QĐ cấp Giấy phép môi trường cho "Nhà máy may Smart Shirts Garments Manufacturing Ý Yên" của Công ty TNHH Hải Phượng VN 31/01/2024 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về