Tên tư liệu Ngày tạo Chọn
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Cải tạo đường dây 110kV Nam Ninh – Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định” 21/03/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định" 17/03/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy " 16/03/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "XD khu TĐC, khu dân cư tập trung xã Nam Toàn, huyện Nam Trực" 15/03/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng Nhà thờ Giáo họ Đông Mỹ” 14/03/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Nam Lợi, huyện Nam Trực" 09/03/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng sân vận động trung tâm xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc " 22/02/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tân, huyện Giao Thủy " 20/02/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng nhà học + chức năng 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non khu Ngọc Lâm xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng" 14/02/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Hà, huyện Giao Thủy " 14/02/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Khu dân cư tập trung Đông Phong – Địch Lễ, xã Nam Phong và Nam Vân, Tp Nam Định” 09/02/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng nhà máy phối trộn sơn MY SKILL” 07/02/2023 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Xây dựng khu thương mại và dịch vụ" 23/12/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung đội 12, xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định” 22/12/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng nhà máy sản xuất Việt Tấn tại xã Hải Cường huyện Hải Hậu” 14/12/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Tổ hợp thương mại và dịch vụ TV HANOI” 08/12/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu” 05/12/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Đông, huyện Hải Hậu” 05/12/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Xây dựng tổ hợp công ty sản xuất điện tử, đồ chơi, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại công nghệ cao phục vụ xuất khẩu" 02/12/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Phương, huyện Hải Hậu” 30/11/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu” 30/11/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu" 28/11/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Xây dựng Khu dân cư tập trung xã Hải Quang, huyện Hải Hậu" 28/11/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Xây dựng khu dân cư tập trung Nam Hồng, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy" 23/11/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Thái, huyện Nam Trực” 18/11/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Xây dựng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh Thành Nam tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường” 16/11/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án:"Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Lâm, huyện Giao Thủy (đoạn Cồn Nhất - Chợ Vọng)" 16/11/2022 Tải về
Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án:“Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trung tâm Mầm non thôn Lập Vũ, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định” 16/11/2022 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: "Mở rộng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho dịch vụ hàng hóa và dịch vụ đóng gói sản phẩm nội thất" 10/11/2022 Tải về
Tham vấn đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng nhà văn hóa – Trung tâm thể thao xóm Thị Kiều, xã Lộc An, thành phố Nam Định” 09/11/2022 Tải về