Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
04/VBHN-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 30/01/2024 Tải về
11/2023/TT-BTNMT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000 29/09/2023 Tải về
Tải về
06/VBHN-BTNMT THÔNG TƯ LIÊN TỊCHQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệpviên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ 30/08/2023 Tải về
06/2022/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 30/06/2022 Tải về
Tải về
07/2022/TT-BTNMT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 30/06/2022 Tải về
Tải về
16/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất Nghị định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 09/06/2022 Tải về
15/VBHN-BTNMT Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị định số 27/2019/NĐ-CP và Nghị định số 136/2021/NĐ-CP nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ 07/06/2022 Tải về
852/QĐ-UBND Quyết định 852/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 06/05/2022 Tải về
Tải về
397/QĐ-UBND Quyết định 397/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 25/02/2022 Tải về
Tải về
88/QĐ-BTNMT Quyết định 88/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường 14/01/2022 Tải về