Tiêu đề Lĩnh vực Biểu mẫu
Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Lĩnh vực Tài nguyên nước
Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh;... (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước liên tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3/giây trở lên Lĩnh vực Tài nguyên nước
Trả lại giấy phép tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển, nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt... dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3,... phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw;… lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển… với lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Gia hạn,điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp,…cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; khai thác, sử dụng nước biển… lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Tải về
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Lĩnh vực Tài nguyên nước Tải về