Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1082/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sảntrong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường 23/04/2024 Tải về
06/VBHN-BTNMT Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 30/01/2024 Tải về
2700/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Danh mục và Bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 29/12/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
3469/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực tài nguyên nướctrong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lýcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/11/2023 Tải về
Tải về
13/VBHN-BTNMT Thông tư Quy định về hành nghề khoan nước dưới đất 22/11/2023 Tải về
2237/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện 09/11/2023 Tải về
Tải về
2194/QĐ-UBND QĐ phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình khai thác nước của Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định 06/11/2023 Tải về
Tải về
16/2023/TT-BTNMT Thông tư Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám 17/10/2023 Tải về
2684/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vựctài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nướccủa Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/09/2023 Tải về
Tải về
09/2023/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước 14/09/2023 Tải về