Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
319/QĐ-STNMT Quyết định v/v chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xác định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm phục vụ đấu giá QSDĐ để cho thuê đất tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy; thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng; xã Yên Đồng và xã Yên Bằng huyện Ý Yên 19/06/2024 Tải về
314/QĐ-STNMT Quyết định về việc phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu của KH định giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm phục vụ đấu giá QSDĐ để cho thuê đất tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy; thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng; xã Yên Đồng và xã Yên Bằng huyện Ý Yên 18/06/2024 Tải về
Tải về
Tải về
307/QĐ-STNMT QĐ V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn: Thẩm định giá thuộc Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin 13/06/2024 Tải về
308/QĐ-STNMT QĐ V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn: Thẩm tra kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin 13/06/2024 Tải về
2248/STNMT-TNNKS Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 04/06/2024 Tải về
Tải về
1985/TB-STNMT Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 21/05/2024 Tải về
Tải về
273/QĐ-STNMT QĐ v/v phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi qua mạng gói thầu Tư vấn định giá đất cụ thể phục vụ xác định NVTC cho Công ty CPXD Giao Thuỷ thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Giao Thiện, huyện Giao Thủy 21/05/2024 Tải về
258/QĐ-STNMT Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của kế hoạch Quan trắc phục vụ kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2024 07/05/2024 Tải về
Tải về
Tải về
98/QĐ-TTDL&PTQĐ QUYẾT ĐỊNH về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá QSDĐ, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất và chi phí di chuyển cây cảnh để cho thuê đất sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 26/04/2024 Tải về
Tải về
Tải về
871/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm VLXD thông thường tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh NĐ theo QĐ số 2066/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh NĐ 26/04/2024 Tải về