Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
225/QĐ-STNMT Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn: Lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin 17/04/2024 Tải về
220/QĐ-STNMT Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin đất đai phục vụ công tác quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định 16/04/2024
87/TB-TTDL&PTQĐ Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất và chi phí di chuyển cây cảnh để cho thuê đất sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 12/04/2024 Tải về
204/QĐ-STNMT QĐ Về việc phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu của KH định giá đất cụ thể phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty cổ phần xây dựng Giao Thuỷ thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Giao Thiện, huyện Giao Thủy 08/04/2024 Tải về
54/TTDL&PTQĐ V/v đề nghị báo giá sản phẩm 19/02/2024 Tải về
34/QĐ-STNMT QĐ V/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu của KH định giá đất cụ thể phục vụ xđ NVTC cho CTCPĐT&TM Mạnh Hải thuê đất để t/h DA Tổ hợp DV, TMTH (giai đoạn I) tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc 02/02/2024 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
117/QĐ-STNMT QĐ V/vc chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn xđgđ cụ thể phục vụ việc xđNVTC cho CTCPĐT và TM Mạnh Hải thuê đất để t/h DA Tổ hợp DVTMTH (giai đoạn I) tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc 02/02/2024 Tải về
Tải về
599/QĐ-STNMT Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu mua sắm máy móc thiết bị Văn phòng của Khối Văn phòng Sở năm 2023 20/12/2023 Tải về
592/QĐ-STNMT QĐ V/v chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn XĐ giá đất cụ thể phục vụ việc XĐNVTC cho CTCP vải sợi may mặc Nam Hà thuê đất để thực hiện dự án xây dựng TTDVTMi ô tô tải - bus Trường Hải NĐ tại xã Mỹ Hưng, H. Mỹ Lộc 15/12/2023 Tải về
594/QĐ-STNMT Quyết định về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng của Khối Văn phòng Sở 15/12/2023 Tải về
Tải về
Tải về