Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
139/QĐ-UBND QĐ về việc hủy bỏ danh mục công trình, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Xuân Trường 18/01/2024 Tải về
Tải về
Tải về
2024/QĐ-UBND QĐ về việc thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Xuân Trường 16/10/2023 Tải về
Tải về
41/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Xuân Trường 06/01/2023 Tải về
Tải về
08 /QĐ-UBND Quyết định 08 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Xuân Trường 04/01/2022 Tải về
Tải về
1128/QĐ-UBND Quyết định 1128/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 28/05/2021 Tải về
509/QĐ-UBND Quyết định 509/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Xuân Trường 08/03/2021 Tải về
Tải về
Quyết định 818/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Xuân Trường 09/04/2020 Tải về
Quyết định 1019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Xuân Trường 17/05/2019 Tải về
Quyết định 02/QĐ- UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KH sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch SDĐ huyện Xuân Trường 02/01/2019 Tải về
Quyết định 914/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 07/05/2018 Tải về