Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1264/QĐ-UBND QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 13/06/2024 Tải về
1524/QĐ-BTNMT Quyết định công bố thủ tục hành chính (Quyết định công bố TTHC) theo Thông tư 23/2023/TT-BTNMT ngày 28/12/2023 04/06/2024 Tải về
Tải về
Tải về
42/2024/NĐ-CP Nghị định về hoạt động lấn biển 16/04/2024 Tải về
477/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng 12/03/2024 Tải về
Tải về
4193/QĐ-BTNMT Phê duyệt QĐ công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/12/2023 Tải về
Tải về
Tải về
24/2023/TT-BTNMT ban hành "Thông tư ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển" 29/12/2023 Tải về
23/2023/TT-BTNMT V/v ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 28/12/2023 Tải về
4012/STNMT-BKTTVBĐKH V/v công bố hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 19/10/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
3952/STNMT-BKTTVBĐKH V/v tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ giao khu vực biển 16/10/2023 Tải về
2766/BC-STNMT Báo cáo Nội dung tiếp thu và giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định 21/07/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về