LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 28 TỪ NGÀY 15/07/2024 ĐẾN NGÀY 21/07/2024
THỨ / NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM

07:00 - 11:30Dự, chỉ đạo và tham gia quan diễn tập khu vực phòng thủ Sở Công thương năm 2024 - Lãnh đạo Sở (Đ/c Kiên)- Tại HTT5 Sở Công thương
08:00 - 11:30- HN trực tuyến Phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ - Lãnh đạo Sở (Đ/c Sơn)- Tại HTT3 Nhà A UBND tỉnh
08:00 - 11:30- Dự họp thống nhất giải pháp để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo trong công tác xây dựng bảng giá đất, xác định giá đất trên địa bàn tỉnh- Lãnh đạo Sở (Đ/c Hùng)- Tại PHS3 T 5 nhà A UBND tỉnh
09:00 - 11:30- Làm việc với Đoàn đánh giá thực hiện Kết luận số 36 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước- Lãnh đạo Sở (Đ/c Trung)Tại Chi cục Thủy lợi
14:30 - 17:00- Dự Hội nghị thống nhất triển khai công tác thu hồi đất để thực hiện DA Nhà máy cấu kiện Bê tông đúc sẵn Xuân Thiện, Nam Định tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng - Lãnh đạo Sở (Đ/c Hùng)Tại HTT2 UBND huyện Nghĩa Hưng

07:00 - 11:30- Dự, chỉ đạo và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vụ Bản năm 2024 - Lãnh đạo Sở (Đ/c Hùng)- Tại Nhà văn hóa huyện Vụ Bản
07:30 - 11:30- Hội nghị trực tuyến thúc đẩy đầu tư công năm 2024 - Lãnh đạo Sở (Đ/c Sơn)- Tại HTT3 Nhà A UBND tỉnh
15:30 - 17:00- HN sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 Khối thi đua các Sở, ngành KTKT- Các LĐS- Tại HTT6 Sở TN&MT

14:00 - 17:00HN trực tuyến 6 tháng đầu năm 2024 Ngành TNMT- Các LĐS-Tại HTT3 Sở TNMT

08:00 - 11:30- Tập huấn công tác BVMT - Lãnh đạo Sở (Đ/c Trung)- Tại Hội trường Nhà văn hóa xã Hồng Quang
08:00 - 11:30- HN biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam- Lãnh đạo Sở (Đ/c Sơn)- Liên đoàn Lao động tỉnh
08:00 - 11:30- HN thẩm định ĐTM- Lãnh đạo Sở (Đ/c Trung)- Tại HTT6 Sở TNMT
14:00 - 17:00- HN trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết nhiệm vụ đảm bảo ATGT 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 - Lãnh đạo Sở (Đ/c Mậu)- Sở Tài nguyên và Môi trường
14:30 - 17:00- Thẩm định Giấy phép MT- Lãnh đạo Sở (Đ/c Trung)- Tại Cty CP may Sông Hồng, thị trấn Xuân Trường

08:00 - 11:30- HN thẩm định Giấy phép MT- Lãnh đạo Sở (Đ/c Trung)- Tại HTT6 Sở TNMT

Không có lịch

Không có lịch

ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo thời gian làm việc mùa hè,áp dụng từ ngày 16 tháng 4năm 2024 như sau:

- Buổi sáng: Từ 7h00'đến 11h30';

- Buổi chiều: Từ 13h30'đến 17h00'.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tổ chức thực hiện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.