Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
34/BQLDA Công văn 34/BQLDA v/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh và huyện Vụ Bản 10/08/2022 Tải về
390/QĐ-STNMT Quyết định 390/QĐ-STNMT v/v phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu : Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh và huyện Vụ Bản 09/08/2022 Tải về
272/QĐ-STNMT Quyết định 272/QĐ-STNMT v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Dịch vụ tư vấn cá nhân (Thuê kế toán) (Ký hiệu gói thầu: VILG-NDI-CS-08) 14/06/2022 Tải về
229/QĐ-STNMT Quyết định 229/QĐ-STNMT về việc đặt hàng thực hiện gói thầu:Phối hợp Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh và huyện Vụ Bản (Ký hiệu gói thầu: VILG-NDI-FA-03) sử dụng kinh phí thuộc Dự án "Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định", vay vốn Ngân hàng Thế giới 18/05/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
212/QĐ-STNMT Quyết định 212/QĐ-STNMT v/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng CSDL đất đai 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản (Ký hiệu gói thầu: VILG-NDI-CS-06) 09/05/2022 Tải về
211/QĐ-STNMT Quyết định 211/QĐ-STNMT V/v phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây dựng CSDL đất đai 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản (Ký hiệu gói thầu: VILG-NDI-CS-05) 09/05/2022 Tải về
829/QĐ-UBND Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2022 của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam ĐỊnh vay vốn Ngân hàng Thế giới 29/04/2022 Tải về
3090/QĐ-STNMT Quyết định số 3090/QĐ-STNMT ngày 09/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Mỹ Lộc và huyện Nghĩa Hưng 09/10/2020 Tải về
2804/QĐ-STNMT Quyết định số 2804/QĐ-STNMT ngày 17/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu số 7: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu xây dựng CSDL đất đai 5 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng; 17/09/2020 Tải về
2518/QĐ-STNMT Quyết định số 2518/QĐ-STNMT ngày 24/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu số 02: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy và huyện Hải Hậu, 24/08/2020 Tải về