Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
162/KH-STNMT Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 12/01/2024 Tải về
89/KH-STNMT Kế hoạch triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP 09/01/2023 Tải về
23/KH-UBND Kế hoạch 23/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". 23/02/2022 Tải về
291/QĐ-BTNMT Quyết định 291/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch triển khai quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 16/02/2022 Tải về
3923/KH-STNMT Kế hoạch 3923/KH-STNMT thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở tài nguyên và môi trường 24/12/2021 Tải về
34/2021/QĐ-TTg Quyết định 34/2021/QĐ-TTg quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh 08/11/2021 Tải về
số 45/2020/NĐ-CP Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 08/04/2020 Tải về
số 2328/STNMT-VP Công văn 2328/STNMT-VP V/v Duy trì và nâng cao hiệu quả của Chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến” trên Website Sở. 02/08/2019 Tải về
số 73/KH-UBND Kế hoạch 73/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL" 21/05/2019 Tải về
Số 18/KH-BCĐ KH Kế hoạch 18/KH-BCĐ KH triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh NĐ năm 2019 04/04/2019 Tải về