Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
384/TB-VPĐK Thông báo về việc giới thiệu mẫu dấu mới của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 17/04/2024 Tải về
1455/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 Ngành Tài nguyên và Môi trường 16/04/2024 Tải về
213/QĐ-STNMT Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý nhà nước cho các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024 12/04/2024 Tải về
1411/TB-STNMT TB kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Sở nhằm đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện 12/04/2024 Tải về
214/QĐ-STNMT QĐ VV giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở TNMT năm 2024 12/04/2024 Tải về
354/VPUBND-VP3 Công văn về việc hợp nhất hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí NTM và Bộ tiêu chí NTM nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện NTM đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/04/2024 Tải về
Tải về
Tải về
45/VPUBND-VP11 Công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 19/03/2024 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
1016/KH-STNMT Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024 18/03/2024 Tải về
518/QĐ-UBND QĐ phê duyệt đề xuất mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh Giao Phong, huyện Giao Thủy 18/03/2024 Tải về
Tải về
261/VPUBND-VP3 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 12/3/2024 14/03/2024 Tải về
Tải về
Tải về