Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1729/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 29/12/2023 Tải về
Tải về
2413/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy, Ý Yên, Trực Ninh 01/12/2023 Tải về
Tải về
Tải về
2173/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu 01/11/2023 Tải về
Tải về
1634/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định 18/08/2023 Tải về
Tải về
Tải về
1052/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định 29/05/2023 Tải về
Tải về
Tải về
2037/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh số hiệu các tuyến đường tỉnh trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định định hướng đến năm 2030 04/11/2022 Tải về
1748/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện: Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Xuân Trường, Nam Trực, Ý Yên và Giao Thủy 20/09/2022 Tải về
Tải về
970/QĐ-UBND V/v công bố bs QH Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh NĐ đến HNam; Tuyến đường bộ mới TpNĐ - Đường trục PTKT biển NĐ (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) và tuyến nhánh 26/05/2022 Tải về
Quyết định 2524/QĐ-STNMT V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung KH SDĐ năm 2019 tỉnh Nam Định 13/11/2019 Tải về
Quyết định 1776/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tỉnh Nam Định 23/08/2019 Tải về