Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
31/NQ-HĐND về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 09/04/2024 Tải về
30/NQ-HĐND NQ vv chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 09/04/2024 Tải về
09/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cấp thuận bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa sang mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 13/03/2024 Tải về
08/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh và chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định 13/03/2024 Tải về
227/QĐ-TTg Quyết định Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 12/03/2024 Tải về
Tải về
1729/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 29/12/2023 Tải về
Tải về
2413/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy, Ý Yên, Trực Ninh 01/12/2023 Tải về
Tải về
Tải về
2173/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện: Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu 01/11/2023 Tải về
Tải về
1634/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định 18/08/2023 Tải về
Tải về
Tải về
1052/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định 29/05/2023 Tải về
Tải về
Tải về