Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
807/QĐ-UBND QĐ V/v cho phép chuyển mục đích SDĐ và cho Công ty CP đầu tư PT hạ tầng Rạng Đông thuê đất để thực hiện DA XD công trình trạm biến áp 110 kV KCN Rạng Đông 1 và đường dây 110 kV nhánh rẽ KCN Rạng Đông 1 tại thị trấn Rạng Đông và các xã 22/04/2024 Tải về
816/QĐ-UBND Quyết định về việc cho Văn phòng đăng ký đất đai thuê đất (do điều chuyển tài sản công) để làm trụ sở làm việc cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Nam Định tại phường Quang Trung, thành phố Nam Định 22/04/2024 Tải về
795/QĐ-UBND VV cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại tổng hợp Đức Trung tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực 19/04/2024 Tải về
395/QĐ-VPĐK Quyết định về việc hủy GCN QSDĐ seri số O 361827 mang tên hộ bà Trần Thị Lộc(tức Vũ Thị Ngọ) do UBND huyện Hải Hậu cấp ngày 30/12/1998. 17/04/2024 Tải về
394/QĐ-VPĐK Quyết định về việc hủy GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất seri số BG 540130 do bị mất; Cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 287 tờ bản đồ số 29 - BĐĐC Xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 17/04/2024 Tải về
375/QĐ-VPĐK Quyết định về việc cấp GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH đồ dùng thể thao Victory Việt Nam tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên 16/04/2024 Tải về
Tải về
366/QĐ-VPĐK Về việc hủy GCN QSDD seri số D0661958 do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 321 tờ bản đồ số 01 do nhận thừa kế tại xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, Nam Định 15/04/2024 Tải về
365/QĐ-VPĐK Quyết định về việc hủy GCN QSDĐ mang tên ông Cao Văn Thảo (tức Cao Thanh Thảo) do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 85, tờ bản đồ số 05 tại xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 15/04/2024 Tải về
371/QĐ-VPĐK Quyết định về việc hủy GCN QSDĐ số sê ri L 465198 do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 14 tờ bản đồ 17 tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 15/04/2024 Tải về
363/QĐ-VPĐK Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri AĐ 129107 do bị mất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 36 tờ bản đồ 06 tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 12/04/2024 Tải về