Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
2913/STNMT-ĐĐĐK&KTĐ Vv Đăng tải dự thảo Quyết định quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định (Sở Thông tin và Truyền thông) 15/07/2024 Tải về
Tải về
2889/STNMT-TTra V/v góp ý dự thảo quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (gửi các sở, ngành và MTTQ) 12/07/2024 Tải về
Tải về
Tải về
1466/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tỉnh Nam Định 11/07/2024 Tải về
815/QĐ-VPĐK Về việc hủy GCN QSDĐ số seri M 218910 mang tên hộ bà Đặng Thị Len do bị mất; cấp lại GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 499 tờ bản đồ số 11 cho bà Đặng Thị Len ... Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 11/07/2024 Tải về
817/QĐ-VPĐK Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri Y 056309 do bị mất cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 106 tờ bản đồ số 3-V tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 11/07/2024 Tải về
60/2024/NQ-HĐND NQ Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục ban hành kèm theo các Nghị quyết thông qua Bảng giá đất điều chỉnh và hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 11/07/2024 Tải về
810/QĐ-VPĐK V/Vhủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số sê ri CĐ 527961 do bị mất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 10/07/2024 Tải về
785/QĐ-VPĐK Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri B 003559 do bị mất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 05/07/2024 Tải về
782/QĐ-VPĐK VV hủy GCN quyền SD đất ông Trần Hoà Bình do bị mất, cấp lạiGCN quyền SD đất, quyền sở hữu nhà ở và TS khác gắn liền với đất địa chỉ thửa đất: 75 - Tổ 35, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, NĐ 05/07/2024 Tải về
793/QĐ-VPĐK hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri AĐ 257856 do bị mất; cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 05/07/2024 Tải về