Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
12/VBHN-BTNMT Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loàinguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 30/01/2024 Tải về
08/VBHN-BTNMT Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vựctài nguyên và môi trường 30/01/2024 Tải về
275/QĐ-BTNMT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023 30/01/2024 Tải về
3/KH-UBND Kế hoạch Thu thập thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2024 04/01/2024 Tải về
15/2023/TT-BTNMT Thông tư quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường 30/10/2023 Tải về
10/2023/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường 29/09/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
05/2023/TT-BTNMT Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường 31/07/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
1236/QĐ-BTNMT QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/05/2023 Tải về
Tải về
01/QCPH-BTNMT-BCA Phối hợp giữ Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường 29/12/2022 Tải về
19/2022/TT-BTNMT Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý. 19/12/2022 Tải về