Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
403/QĐ-STNMT Công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 ( thực hiện Nhiệm vụ Đánh giá định kỳ 10 năm lần 2 của Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ Sông Hồng (cấp đợt 1) 10/07/2024
378/QĐ-STNMT QĐ V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 05/07/2024 Tải về
377/QĐ-STNMT Quyết định công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 04/07/2024 Tải về
269/QĐ-STNMT Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 16/05/2024 Tải về
252/QĐ-STNMT Quyết định V/v công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2024 04/05/2024 Tải về
Tải về
215/QĐ-STNMT Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán quý 1/2024 16/04/2024 Tải về
Tải về
219/QĐ-STNMT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 16/04/2024 Tải về
208/QĐ-STNMT Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2024 của Khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 11/04/2024 Tải về
179/QĐ-STNMT Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 22/03/2024 Tải về
178/QĐ-STNMT Quyết định công khai giảm dự toán NS năm 2024 của Khối Văn phòng Sở 21/03/2024 Tải về