Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
215/QĐ-STNMT Quyết định công khai tình hình thực hiện dự toán quý 1/2024 16/04/2024 Tải về
Tải về
219/QĐ-STNMT Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 16/04/2024 Tải về
208/QĐ-STNMT Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2024 của Khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 11/04/2024 Tải về
179/QĐ-STNMT Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 22/03/2024 Tải về
178/QĐ-STNMT Quyết định công khai giảm dự toán NS năm 2024 của Khối Văn phòng Sở 21/03/2024 Tải về
149/QĐ-STNMT Quyết định về việc công bố công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2023 14/03/2024 Tải về
130/QĐ-STNMT Quyết định về việc công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 28/02/2024 Tải về
22/QĐ-STNMT QĐ công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 23/01/2024 Tải về
Tải về
13/QĐ-STNMT Quyết định công khai giao dự toán đầu năm 2024 của Khối Văn phòng Sở 11/01/2024 Tải về
14/QĐ-STNMT Quyết định công khai tình hình quyết toán dự án: Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Bình Yên tại xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 11/01/2024 Tải về