Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
13/VBHN-BTNMT Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuẩn khổ Nghị định thư Kyoto 19/04/2024 Tải về
1306/TB-STNMT Thông báo về việc phân công phụ trách lĩnh vực, nhiệm vụ thay đồng chí Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở 04/04/2024 Tải về
182/QĐ-STNMT Quyết định về việc kiện toàn và phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Sở Tài nguyên và Môi trường 27/03/2024 Tải về
2516/QĐ-UBND Quyết định 2516/QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định 22/11/2021 Tải về
Số: 2422/QĐ-UBND Quyết định 2422/QĐ-UBND v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định 09/11/2021 Tải về
8149/CĐ-VPCP Công điện số 8149/CĐ-VPCP về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 07/11/2021 Tải về
Số: 214/TB-UBND Thông báo 214/TB-UBND kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 01/11/2021 Tải về
Số: 127/KH-UBND Kế hoạch 127/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021-2022 01/11/2021 Tải về
Số: 1831/QĐ-TTg Quyết định 1831/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 01/11/2021 Tải về
Số: 213/TB-UBND Thông báo 213/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Nam Định 28/10/2021 Tải về