Số điện thoại đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường
1. Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính của lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Số điện thoại: 02283.839.437

- Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Đăng ký đất đai.

2. Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng chậm giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với cơ quan, tổ chức).

- Số điện thoại: 02288.601.224

- Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Sở.

3. Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm phát luật và nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường:

- Số điện thoại: 02283.866.268

- Đơn vị tiếp nhận: Thanh tra Sở.

4. Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh:

- Số điện thoại đường dây nóng: 02283.529.857

- Đơn vị tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ môi trường.

5. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Số 1A – đường Trần Tế Xương – TP. Nam Định; Thư điện tử: thanhtratnmtnamdinh@gmail.com