Cơ cấu tổ chức

08/01/2024

              CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

I

Ban giám đốc

 

1

Phạm Văn Sơn

Giám đốc Sở

2

Bùi Công Mậu

Phó giám đốc Sở

3

Đỗ Trung Kiên

Phó giám đốc Sở

4

Đỗ Quang Trung

Phó giám đốc Sở

5

Nguyễn Tuấn Hùng

Phó giám đốc Sở

II

Văn phòng

 

1

Hoàng Xuân Dũng

Chánh Văn phòng Sở

2

Trịnh Thị Hồng

Phó Chánh Văn phòng Sở

3

Hà Hải Tùng

Phó Chánh Văn phòng Sở

4

Đặng Ngọc Hoàn

Phụ trách kế toán Sở

III

Thanh tra

 

1

Phạm Đức Hiệp

Chánh Thanh tra Sở

2

Nguyễn Thị Hương Giang

Phó Chánh Thanh tra Sở

3

Vũ Hải Nam

Phó Chánh Thanh tra Sở

IV

Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất

 

1

Nguyễn Công Đính

Trưởng phòng

2

Trần Quốc Hùng

Phó trưởng phòng

3

Hà Đức Linh

Phó trưởng phòng

V

Phòng Quy hoạch -Kế hoạch đất đai

 

1

Mai Văn Tín

Trưởng phòng

2

Trần Việt Hùng

Phó trưởng phòng

3

Trương Hoài Nam

Phó trưởng phòng

VI

Phòng Biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

 

1

Lưu Thị Mây

Trưởng phòng

2

Trần Thị Kim Phượng

Phó trưởng phòng

VII

Phòng Tài nguyên nước Khoáng sản

 

1

Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng phòng

2

Trần Duy Chinh

Phó trưởng phòng

VIII

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

1

Đặng Văn Sỹ

Chi cục trưởng

2

Trần Thị Thanh Thúy

Phó Chi cục trưởng

3

Nguyễn Thùy Dương

Phó Chi cục trưởng

IX

Trung tâm thông tin dữ liệu và Phát triển quỹ đất

 

1

Bùi Huy Hùng

Quyền Giám đốc

2

Phạm Ngọc Chất

Phó giám đốc

3

Đỗ Văn Vỹ

Phó giám đốc

X

Trung tâm Quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường

 

1

Nguyễn Thành Trung

Giám đốc

2

Lê Thúy Diệu

Phó giám đốc

3

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Phó giám đốc

4

Vũ Văn Thể

Phó giám đốc

XI

Trung tâm Kỹ thuật công nghệ địa chính

 

1

Bùi Quốc Tế

Giám đốc

2

Bùi Minh Sơn

Phó giám đốc

XII

Văn phòng Đăng ký đất đai

 

1

Đoàn Đại Trường

Giám đốc

2

Phạm Mạnh Hà

Phó giám đốc

3

Đặng Đình Hanh

Phó giám đốc

4

Vũ Quốc Hiệp

Phó giám đốc

XIII

Trung tâm Ứng dụng Phát triển công nghệ Môi trường

 

1

Nguyễn Hữu Tần

Quyền Giám đốc