Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
5084/TB-STNMT Thông báo kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh 28/12/2023 Tải về
306/QĐ-STNMT Điều chỉnh quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định năm 2023 28/06/2023 Tải về
Tải về
2354/TB-STNMT TB kết luận thanh tra V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng 26/06/2023 Tải về
1725/TB-STNMT TB KLTTra v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Hải Phương, huyện Hải Hậu 16/05/2023 Tải về
4115/TB-STNMT TB Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy 06/12/2022 Tải về
4122/TB-STNMT Thông báo công khai kết luận thanh tra vv thanh tra việc chấp hành pháp luật tại xã Giao Thịnh huyện Giao Thủy 06/12/2022 Tải về
2020/TB-STNMT Thông báo công khai kết luận thanh tra V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường 28/06/2022 Tải về
1383/TB-STNMT Thông báo 1383/TB-STNMT kết luận thanh tra v/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường 12/05/2022 Tải về
1207/TB-STNMT Thông báo 1207/TB-STNMT công khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt may Mai Anh tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực 26/04/2022 Tải về
1211/STNMT-Ttra Công văn 1211/STNMT-Ttra v/v công khai việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Công ty Mai Anh) 26/04/2022 Tải về
Tải về