Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
600/QĐ-UBND Quyết định về việc đính chính địa điểm và thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trực Ninh 28/03/2024 Tải về
Tải về
Tải về
511/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trực Ninh 15/03/2024 Tải về
Tải về
383/QĐ-UBND Quyết dịnh về việc đính chính tên dự án, loại đất và thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong danh mục các công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trực Ninh 22/02/2024 Tải về
Tải về
Tải về
209/TB-UBND TB Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Trực Ninh 25/01/2024 Tải về
163/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000) 19/01/2024 Tải về
164/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5.000) 19/01/2024 Tải về
141/QĐ-UBND QĐ về việc hủy bỏ danh mục công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trực Ninh 18/01/2024 Tải về
Tải về
Tải về
125/QĐ-UBND QĐ về việc đính chính loại đất, diện tích trong danh mục các công trình, dự án thuộc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trực Ninh 16/01/2024 Tải về
Tải về
56/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trực Ninh 06/01/2023 Tải về
Tải về
01/TB-UBND Thông báo 01/TB-UBND công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trực Ninh 06/01/2022 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về