Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
715/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường 10/04/2024 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
1044/TB-STNMT Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và những tháng tiếp theo năm 2024 19/03/2024 Tải về
665/QĐ-BTNMT QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 18/03/2024 Tải về
Tải về
Tải về
86/TB-BTNMT Thông báo về công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì 20/02/2024 Tải về
89/VPUBND-VP6 V/v triển khai Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ 19/02/2024 Tải về
Tải về
298/QĐ-UBND QĐ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 01/02/2024 Tải về
299/QĐ-UBND QĐ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 01/02/2024 Tải về
07/VBHN-BTNMT Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 30/01/2024 Tải về
02/VBHN-BTNMT Nghị định ban hành văn bản hợp nhất Về hoạt động viễn thám 30/01/2024 Tải về
227/QĐ-UBND QĐ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 25/01/2024 Tải về