Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
1261/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2030 13/06/2024 Tải về
1159/QĐ-UBND Quyết định về việc đính chính loại đất, diện tích, tờ thửa trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Giao Thủy 31/05/2024 Tải về
Tải về
386/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy đến năm 2040 22/02/2024 Tải về
128/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt hủy bỏ danh mục công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau 3 năm chưa thực hiện và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Giao Thủy 16/01/2024 Tải về
Tải về
Tải về
66/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Giao Thuỷ 06/01/2023 Tải về
Tải về
2945/QĐ-UBND Quyết định 2945/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Giao Thủy 31/12/2021 Tải về
Tải về
862/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 22/04/2021 Tải về
510/QĐ-UBND Quyết định 510/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Giao Thủy 08/03/2021 Tải về
1315/QĐ-UBND Quyết định 1315/QĐ-UBND v/v thu hồi đất GPMB tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy 04/06/2020 Tải về
Quyết định 538/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Giao Thủy 16/03/2020 Tải về