Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tệp văn bản
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường" 24/04/2024 08/05/2024 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định” 24/04/2024 08/05/2024 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường" 17/04/2024 01/05/2024 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản" 09/04/2024 23/04/2024 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường” 05/04/2024 19/04/2024 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường” 05/04/2024 19/04/2024 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Cải tạo, nâng công suất thêm 100m3/h cho hệ thống xử lý Nhà máy nước Nghĩa Hưng” 01/04/2024 15/04/2024 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng khu dân cư tập trung Thụy quang, xã Yên Lương, huyện Ý Yên" 28/03/2024 11/04/2024 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Hoàn trả tuyến đường từ trường THCS xã Yên Bằng đến đường gom cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phục vụ công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Yên Bằng” 28/03/2024 11/04/2024 Tải về
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Xây dựng khu dân cư tập trung thông Đô Quan, xã Nam Lợi, huyện Nam Trực" 19/03/2024 02/04/2024 Tải về