Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tệp văn bản
184/QĐ-UBND QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Nam Định 23/01/2024 Tải về
Tải về
09/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 23/01/2024 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
2740/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu IV (phía Tây Nam) trên địa bàn thành phố Nam Định 29/12/2023 Tải về
2739/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu III (phía Tây) trên địa bàn thành phố Nam Định 29/12/2023 Tải về
584/TB-UBND Thông báo Về việc công khai Quyết định thay đổi về quy mô, địa điểm, vị trí và số lượng công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Nam Định 30/11/2023 Tải về
Tải về
2349/QĐ-UBND QĐ Về việc thay đổi về quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Nam Định 24/11/2023 Tải về
Tải về
460/TB-UBND TB Về việc công khai Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 04/10/2023 Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
65/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Nam Định 06/01/2023 Tải về
Tải về
17/TTr-STNMT Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Nam Định 04/01/2023 Tải về
Tải về
1361/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố Nam Định 01/08/2022 Tải về
Tải về