Văn phòng đăng ký đất đai: Tập huấn chuyên môn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Sáng ngày 08/10/2016 tại khách sạn Minh Hạnh II- TT Quất Lâm–H. Giao Thủy. Văn phòng đăng ký đất đai- Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Tổ chức Hội nghi tập huấn chuyên môn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT.
Về dự và chỉ đạo hội nghị  đ/c Phạm Văn Sơn – Phó giám đốc Sở TNMT- Giám đốc VPĐKĐĐ; đ/c Nguyễn Văn Lý – Phó giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của 2 cơ quan; các văn phòng công chứng, phòng tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức tín dụng; Lãnh đạo VPĐKĐĐ; Giám đốc, phó giám đốc, cán bộ trực một cửa và cán bộ phụ trách giao dịch đảm bảo tại các Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, TP địa bàn tỉnh.
Đ/c Phạm Văn Sơn- Phó giám đốc Sở TNMT điều hành hội nghị
 
Hội nghị đã nghe quán triệt những nội dung đổi mới quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, một số thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo quy định tại Quyết số 2152/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh, đồng thời hội nghị cũng nghe Lãnh đạo Sở TNMT, Sở Tư pháp, Lãnh đạo VPĐKĐĐ giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Công chứng, chứng thực các văn bản có liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

 
Lãnh  đạo VPĐKĐĐ triển khai các chương trình tại hội nghị

Một số h/ả tại hội nghị
 
Giải đáp, tư vấn,tháo gỡ khó khăn đến các tổ chức liên quan.
 
   
 
Các đại biểu phát biểu tham gia chương trình
 
Việc triển khai hội nghị đã góp phần không nhỏ trong việc cải cách thủ tục hành chính, vay vốn để thực hiện các dự án của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, các nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.