Nam Định - Thực hiện tốt công tác thu hồi đất xây dựng cụm công nghiệp
Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) Nam Định đã tập trung thực hiện tốt công tác thu hồi đất, đáp ứng yêu cầu về tiến độ triển khai xây dựng các cụm công nghiệp.
Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) Nam Định là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định; có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được UBND tỉnh giao; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.
 
Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất Nam Định
VŨ QUỐC HIỆP
Bám sát Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp
Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đây là Điều chỉnh, bổ sung phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch phát triển công nghiệp, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch phát triển đô thị và các khu dân cư, các quy hoạch liên quan đến địa bàn tỉnh. Theo đó, Trung tâm PTQĐ Nam Định đã tập trung phối hợp với các phòng chức năng của Sở Tài Nguyên và Môi trường tham mưu, báo cáo với Lãnh đạo Sở thực hiện công tác thu hồi đất xây dựng cụm công nghiệp (CCN) đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp trong làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương, đòi hỏi quy hoạch mở rộng một số CCN, quy hoạch mới một số CCN.
  
Đội ngũ cán bộ của Trung tâm là những người nhiệt tình, tận tâm phục vụ
Bám sát tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo sớm có đất để xây dựng cụm công nghiệp, Trung tâm PTQĐ Nam Định và các địa phương đã rà soát thống kê, xác định cụ thể vướng mắc trong tiếp cận thu hồi đất đai. Theo quy hoạch, giai đoạn đến năm 2020, các CCN đã thành lập và đi vào hoạt động, Có 20 CCN, diện tích quy hoạch: 419,17 ha.; Xây dựng mới: 08 CCN; Diện tích: 129,9 ha; Bổ sung mới CCN vào quy hoạch: 13 CCN; Diện tích: 234,2 ha. Giai đoạn 2021 – 2025, xây dựng mới: 06 CCN; Diện tích: 128,1 ha; Bổ sung mới vào quy hoạch: 09 CCN; Diện tích: 250 ha.; Mở rộng: 23 CCN; Diện tích 426,7 ha.
… tập trung thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng
Để thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng CCN theo kế hoạch, Trung tâm PTQĐ Nam Định đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trung tâm còn xúc tiến việc lập dự án đầu tư và tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia xây dựng tạo lập kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
 
Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Nam Định
 Nghiên cứu việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tạo quỹ đất sạch theo quy định của pháp luật. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất cho các chủ đầu tư hoặc người sử dụng đất. 
 
Sơ đồ quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
 
 
 
Đ/c Vũ Quốc Hiệp- Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất Nam Định chia sẻ về công tác thu hồi đất phục vụ xây dựng cụm công nghiệp với nhà báo Trịnh Xuân Tiến- Trưởng Ban Biên tập, Trưởng cơ quan đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập.
Thực hiện thủ tục công khai, minh bạch
Sau khi hoàn tất hồ sơ phải tiến hành công khai, minh bạch các bộ thủ tục hồ sơ; đồng thời phải tăng cường trách nhiệm hướng dẫn, thông báo ngay các vướng mắc để nhân dân nắm rõ, từ đó chủ động phối hợp với các ngành chức năng tháo gỡ, giải quyết. Yêu cầu các cán bộ phụ trách giải quyết thủ tục về đất đai phải nắm vững tất cả các thủ tục cần phải có để nâng cao hiệu quả hướng dẫn, tránh phiền hà cho nhân dân; đảm bảo quyền lợi chính đáng, không để xảy ra khiếu kiện. Rà soát quy hoạch của các CCN để thống nhất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp, khắc phục tình trạng các quy hoạch ngành không thống nhất, đồng bộ.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Trung tâm PTQĐ Nam Định bám sát chức năng nhiệm vụ theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện các dịch vụ về đo đạc bản đồ; giải phóng mặt bằng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật,…
 
Các hoạt động của Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm sát sao, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
(Đ/c Phan Văn Phong- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định tặng hoa chúc mừng Chi bộ Trung tâm PTQĐ)
 Bên cạnh đó, Trung tâm PTQT còn thực hiện phối hợp với các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định khác có liên quan. Ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn; Thực hiện việc thu phí, lệ phí; Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc trung tâm PTQĐ theo quy định của pháp luật; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.
Phát huy tốt những nhiệm vụ của Trung tâm PTQĐ Nam Định, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Trung tâm tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX.
Thông tin liên hệ: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định
Địa chỉ: Số 192 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định.
Điện thoại: 0228.8855.888; 0912.238.166;
Email: vuquochiep.stn@namdinh.gov.vn

UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (Về Quy hoạch sử dụng đất, Nam Định là địa phương thứ hai trên toàn quốc (sau tỉnh Đồng Nai) được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất).
Theo quy hoạch, giai đoạn đến năm 2020:
- Các CCN đã thành lập và đi vào hoạt động: Có 20 CCN: diện tích quy hoạch: 419,17 ha.
- Xây dựng mới: 08 CCN; Diện tích: 129,9 ha
- Bổ sung mới CCN vào quy hoạch: 13 CCN; Diện tích: 234,2 ha.
Giai đoạn 2021 – 2025:
- Xây dựng mới: 06 CCN; Diện tích: 128,1 ha.
- Bổ sung mới vào quy hoạch: 09 CCN; Diện tích: 250 ha.
- Mở rộng: 23 CCN; Diện tích 426,7 ha