Các hoạt động mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019
Tổ chức các hoạt động mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2019. Chi cục Biển Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tại Thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu; Treo các băng rôn, phướn tại các nơi công cộng khu vực công viên, các đường phố chính, nơi tập trung đông người trên địa bàn Thành phố Nam Định và 03 huyện ven biển
Các hình ảnh hoạt động.