Tập huấn nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định
Sáng 13/9/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bản tỉnh Nam Định. Tham dự và chủ trì hội nghị có đ/c Phạm Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở TNMT; Ông Phạm Văn Sơn – Giám đốc trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam; các đơn vị liên quan trong sở TNMT; Đại diện VP3-UBND tỉnh, các sở ngành liên quan; Phòng cảnh sát môi trường và phòng cảnh sát PCCC& CHCN thuộc công an tỉnh; Đại diện đồn biên phòng 3 huyện ven biển; Phòng TNMT, công thương, NN& PTNT của 10 huyện thành phố; cán bộ phụ trách môi trường 20 xã ven biển và một số cơ sở kinh doanh xăng dầu. Cùng các cơ quan thông tin báo chí truyền thông của tỉnh về dự và đưa tin.
Quang cảnh hội nghị
 
Đ/c Phạm Văn Sơn – Phó GĐ Sở TNMT chủ trì hội nghị phát biểu
 
          Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe Chi cục Biển(CCB) thuộc Sở TNMT giới thiệu về các văn bản pháp luật liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu như:
          - Quyết định 02/2013/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ ngày 14/01/2013 Ban hanh Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
          - Quyết định 274/QĐ-UB ngày 27/5/2016 của Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Nam Định
          - Tổng quan về sự cố tràn dầu.
          - Hướng dẫn số 1778/HD-STNMT ngày 13/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định.
           - Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch UPSCTD của cơ sở; Hướng dẫn thẩm định phê duyệt, xác nhận Kế hoạch UPSCTD của cơ sở.

Chi cục trưởng CCB trình bày các văn bản pháp luật về ứng phó sự cố tràn dầu
         
 Cũng tại buổi tập huấn các thành viên của TT Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đã giới thiệu và thao tác trình diễn các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu.
Ông Phạm Văn Sơn – Giám đốc trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam
thuyết trình tại hội nghị

 
Giới thiệu các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu.
 
           Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến thảo luận tham gia đóng góp ý kiến của các ngành các cấp, địa phương và các đại biểu liên quan đóng góp chung vào sự nghiệp bảo vệ môi trường Biển nói chung và công tác ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng./.