Hưởng ứng Tuần lễ biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020
Thực hiện Văn bản số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.
  Chi cục Biển – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND 03 huyện ven biển Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng treo pano, băng rôn, phướn với chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới là “Đổi mới vì một đại dương bền vững” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; Đồng thời tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển tại thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở cấp huyện, cấp xã và nâng cao nhận thức của tổ chức, người dân ven biển đối với công tác bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển.
Khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020
Khẩu hiệu tuyên truyền về chủ quyền biển đảo
1. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2. Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.
3. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc.
4. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Khẩu hiệu tuyên truyền về rác thải nhựa
1. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh.
2. Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh.
3. Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa.
4. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa.
5. Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.
6. Chung tay gìn giữ màu xanh của biển.
Khẩu hiệu tuyên truyền về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
1. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.
2. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.
3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta.
4 Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.
5. Phát triển bền vững kinh tế biển – Không một ai bị bỏ lại phía sau.
Khẩu hiệu tuyên truyền về đổi mới vì một đại dương bền vững
1. Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương
2. Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt.
3. Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương.
4. Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh.
Các hình ảnh thực tế đã treo tại TP Nam Định và 3 huyện ven biển: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng