Các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hàng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Đại dương nuôi sống nhân loại và mọi sự sống trên trái đất, nhưng những hiểu biết của chúng ta về đại dương còn rất hạn chế so với sự rộng lớn, bao la của đại dương. Các tác động và hậu quả thảm khốc gây ra cho đại dương đang được báo động ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì vậy, với Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024: “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương” (Awaken new depths) kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương, vì một đại dương xanh và bền vững.

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời với bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển.

Gắn với chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 là “Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển”.

Thực hiện văn bản số 3214/BTNMT-BHĐVN-TTTT ngày 21/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/5/2024 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên; UBND các huyện, thành phố; Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định để tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2024 của cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024, cụ thể:

- Sở đã ban hành Kế hoạch số 2104/KH-STNMT ngày 28/5/2024 yêu cầu các đơn vị thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Nam Định tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 đến toàn thể công chức, viên  chức và người lao động thuộc đơn vị mình bằng các hình thức, nội dung phù hợp, hiệu quả.

- Sở đã tiến hành treo băng rôn, phướn với chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển” và chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới là “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương”, các khẩu hiệu tuyên truyền về biển đảo nhng nơi công cng, trung tâm, đường ph chính và tr s cơ quan làm vic, nơi đông người qua li và tp trung ti khu vc cng đồng dân cư 03 huyện ven bin và thành phố Nam Định; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống bảng Led ở những đường phố chính của thành phố Nam Định.

2. Một số hình ảnh tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024:

 

Treo băng rôn, phướn tại TP Nam Định và 3 huyện ven biển: Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng

Tuyên truyền trên hệ thống bảng Led ở những đường phố chính của thành phố Nam Định

Phòng Biển, Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu