Đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Tại Công văn số 2113/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ, ngày 19/4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và thực hiện Dự án đo vẽ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y( tỉnh Kon Tum) phục vụ công tác kiểm kê, phân loại đất để đền bù giải phóng mặt bằng và làm các thủ tục giao đất, cho thuê đất và quản lý sử dụng đất có hiệu quả, đúng quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu quốc tế này.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Kon Tum và Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y lập dự án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối kinh phí thực hiện Dự án này.