Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 1776/TB-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định
Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực 08/05/2024
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Hoàng Xuân Dũng
Ngày đăng 08/05/2024
Các tệp văn bản đính kèm
T1.5.xls
Báo cáo tiến độ thực hiện của các dự án tuần 1.5.docx
THÔNG-BÁO-KL-CỦA-GĐS-GIAO-BAN-TUẦN-1-THÁNG-5-BK.pdf