Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2024 với chủ đề “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”

1.Các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2024 với chủ đề là “At the frontline of climate action”  - “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 với chủ đề là  “Reducing Carbon footprint towards Net Zero” - “Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero”.

     Ngày Khí tượng Thế giới ra đời với mục tiêu giúp cho người dân ở các nước hiểu rõ hơn và đánh giá cao công việc của các cơ quan phục vụ Khí tượng Thủy văn quốc gia. Ngày 23 tháng 3 hàng năm được chọn để kỷ niệm sự kiện Công ước Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) chính thức có hiệu lực từ năm 1950.

    Ngày  Khí  tượng  thế  giới  23  tháng  3  năm  2024  được  Tổ  chức  Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề là “At the frontline of climate action”  - “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”.  Qua đó, có thể thấy những nỗ lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động hành động vì khí hậu là vấn đề toàn cầu nhằm tăng cường khả năng phục hồi và ứng phó rủi ro thiên tai, đẩy mạnh giảm phát thải khí nhà kính góp phần giải quyết khủng hoảng khí hậu; đồng thời tiếp tục tăng cường năng lực, nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, tuyên truyền nâng cao hiểu biết cho cộng  đồng nhằm chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề là “Reducing Carbon footprint towards Net Zero” - “Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero”. Thông điệp này nhấn mạnh vai trò quan trọng trong hành trình hướng tới Net Zero, đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững trong đó áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, mở rộng các hành lang  đa  dạng  sinh  học,  các  khu  bảo  tồn;  giảm  thiểu  phát  thải;  chuyển  đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực; đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ nhằm giảm áp  lực  lên  môi  trường  tự  nhiên.  Đây  cũng  là  dịp  để  Việt  Nam  thể  hiện  vai  trò, trách  nhiệm và sự nỗ  lực của  mình  tại  Hội  nghị  Thượng  đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 28 (COP28) để cùng với thế giới hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng và thực hiện hành động “Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 đến 21h30 ngày 30 tháng 3 năm 2024 (Thứ Bảy); duy trì thường xuyên, liên tục thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình nhằm cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo.

Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số số 1221/BTNMT-TTTT ngày 28/02/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024. Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã tiến hành treo pano, băng rôn tại một số tuyến đường chính, trụ sở cơ quan nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 tới cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về tầm quan trọng của lĩnh vực khí tượng thủy văn, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng thông điệp, chủ đề Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 là:

2.1. Ngày Khí tượng thế giới

- Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu

- Nỗ lực cùng cộng đồng - Hành động vì khí hậu.

- Chuyển đổi số ngành Khí tượng Thủy văn phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Nâng cao chất lượng dự báo để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Nỗ lực hành động vì khí hậu phục vụ phát triển bền vững tương lai.

- Chung tay hành động - Kiến tạo tương lai.

2.2. Chiến dịch Giờ Trái đất

- Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero.

- Chuyển đổi năng lượng nhằm thúc đẩy hành động chống biến đổi khí hậu.

- Nghĩ xanh - Sống xanh - Năng lượng xanh - Tương lai xanh.

- Hành động vì khí hậu - Hành động vì tương lai.

- Sử dụng năng lượng tái tạo hướng tới phát triển bền vững.

- Một giờ tắt điện: Hành động nhỏ, tác động lớn.

- Gắn kết - Hành động - Ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Công bằng - Bình đẳng - Xu thế tất yếu trong chuyển đổi năng lượng.

Một số hình ảnh hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 tại TP Nam Định kèm theo: