Các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2023 với chủ đề là "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".

Các hoạt động hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2023 với chủ đề là "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".

          Ngày Khí tượng Thế giới ra đời với mục tiêu giúp cho người dân ở các nước hiểu rõ hơn và đánh giá cao công việc của các cơ quan phục vụ Khí tượng Thủy văn quốc gia. Ngày 23 tháng 3 hàng năm được chọn để kỷ niệm sự kiện Công ước Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) chính thức có hiệu lực từ năm 1950.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2023 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Future of Weather, Climate and Water across Generations” - chủ đề tuyên truyền của Việt Nam là: “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau”. Thông điệp này khẳng định giá trị của thông tin, thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước đối với xã hội đồng thời kêu gọi trách nhiệm của mỗi một cá nhân trên thế giới cần thể hiện vai trò và trách nhiệm trước cuộc sống hiện tại và tương lai nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động suy thoái môi trường. Đây cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của các cơ quan khí tượng thủy văn trên khắp thế giới đối với việc bảo vệ tính mạng và tài sản của con người trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Khẩu hiệu tuyên truyền ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2023 là:

- Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau.

- Tăng cường khả năng dự báo sớm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Hành động của chúng ta hôm nay sẽ kiến tạo trái đất mai sau.  

Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1663/BTNMT-TTTT ngày 16/3/2023 về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023. Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã tiến hành treo pano, băng rôn tại một số tuyến đường chính, trụ sở cơ quan nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của Ngày Khí tượng thế giới năm 2023 tới cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về tầm quan trọng của lĩnh vực khí tượng thủy văn, bảo vệ, khai thác, phát triển bền vững tài nguyên nước, ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2023 tại TP Nam Định: