75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (03/10/1945-03/10/2020)
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-TTg về Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam; theo đó Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”, như vậy ngày 03 tháng 10 năm 2020 sẽ là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (03/10/1945 - 03/10/2020) nhằm ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động khí tượng thủy văn góp phần giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu đến cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-TTg về Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam; theo đó Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”, như vậy ngày 03 tháng 10 năm 2020 sẽ là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (03/10/1945 - 03/10/2020) nhằm ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động khí tượng thủy văn góp phần giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu đến cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong suốt 75 năm qua, ngành KTTV Việt Nam không ngừng vươn lên, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám sát mọi diễn biến về thời tiết, thủy văn trên cả nước; dự báo và cảnh báo thời tiết thủy văn hàng ngày, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết, thủy văn, hải văn nguy hiểm trên đất liền và trên biển, cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về KTTV đối với cộng đồng xã hội góp phần phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh cho Đất nước.
Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, thủy văn cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường.Yêu cầu về phòng, chống thiên tai và đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn thành quả xây dựng và phát triển của Đất nước, ngành KTTV Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, vừa dự báo, cảnh báo thiên tai giảm nhẹ thiệt hại, đồng thời nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ trong nước và mở rộng phục vụ quốc tế, nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới... Thông tin, dữ liệu KTTV là cơ sở dữ liệu “đầu vào” của hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội; phục vụ công tác quản lý, điều hành chính sách, lập chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội (nông nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, năng lượng, khai thác khoáng sản, dầu khí, du lịch...).
Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây,..  dõi theo khí hậu, thời tiết trong suốt 75 năm qua của ngành KTTV, đã thực sự mang đến thông tin hữu ích, kịp thời bảo vệ, phục vụ nhân dân, phát triển bền vững Đất nước.
 Năm 2020, lần đầu tiên “Ngày Khí tượng Thủy văn” được tổ chức trên quy mô quốc gia với chủ đề: “Khí tượng Thủy văn Việt Nam – 75 năm vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” cùng mục tiêu hành động: “Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, nhằm ghi nhận và đánh giá cao của Nhà nước và toàn xã hội đối với với những đóng góp thầm lặng của các quan trắc viên, dự báo viên… của ngành Khí tượng Thủy văn (KTTV)- một lĩnh vực khoa học có tính ứng dụng cao; có bề dày truyền thống, được xây đắp từ công sức đóng góp, sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ ngành KTTV Việt Nam trong đó có ngành KTTV tỉnh Nam Định.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định đã tổ chức một số hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử và sự phát triển của ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam trong suốt 75 năm phục vụ vì sự phát triển bền vững Đất nước như đăng bài viết “75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam” trên Website Sở,…