Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 612/GPMT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 01/04/2024
Các tệp văn bản đính kèm
12. GPMT Nhà máy giấy bao gói thực phẩm, giấy in nhiệt của Công ty TNHH đầu tư Linh Giang (1).pdf
PL 1 kem theo GP 12.pdf
PL 2 kem theo GP 12.pdf
PL 3 kem theo GP 12.pdf
PL 4 kem theo GP 12.pdf