Phát động Cuộc thi : "Đại sứ giảm nhựa"

Phát động Cuộc thi : "Đại sứ giảm nhựa"

Ngày 07/11/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 4283/STNMT-CCMT gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, Thành phố Nam Định, về việc phối hợp phổ biến, phát động Cuộc thi "Đại sứ giảm nhựa" tới tất cả các học sinh trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Cuộc thi “Đại sứ giảm nhựa” do Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dành cho đối tượng học sinh trung học cơ sở (THCS) trên toàn quốc nhằm giáo dục kỹ năng, kiến thức và phương pháp về giảm thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, cùng với đó là tiếp tục hành động, duy trì và tăng cường các hoạt động phòng, chống rác thải nhựa.

 Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Trước 17h00 ngày 30/5/2024.

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi, xin liên hệ: Bà Tạ Phương Dung, Phòng Quan hệ công chúng và Báo chí-Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại: 0985.102.078.

- Thể lệ cuộc thi Hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi đăng tải tại đây: 

- Thể lệ cuộc thi

- Hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi