HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN LOẠI, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN GIAO THUỶ

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÂN LOẠI,

XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN GIAO THUỶ

Thực hiện Kế hoạch số 898/KH-STNMT ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc tổ chức các hoạt động truyền thông công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường năm 2023, ngày 30/6/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội Nghị tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Giao Thủy cho đối tượng là hội viên hội nông dân hai xã Giao Thịnh và Giao Tân.

Về dự Hội nghị, đại diện Hội Nông dân tỉnh có bà Trần Thị Thuý Hằng, Phó ban phụ trách Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện Sở Tài nguyên và môi trường, có bà Trần Thị Thanh Tùng, Thạc sỹ, Chuyên viên Chi cục Bảo vệ Môi trường;

Tại Hội nghị, các hội viên đã được bà Trần Thị Thanh Tùng truyền đạt nội dung công tác bảo vệ môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải thải sinh hoạt tại hộ gia đình, đồng thời các hội viên hội nông dân còn được nghe trao đổi, thảo luận, làm bài tập về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và được phát túi thân thiện với môi trường.

Hội nghị đã đạt các mục tiêu đề ra với các nội dung: Tuyên truyền Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, văn bản hướng dẫn Luật BVMT; Hướng dẫn tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn kỹ thuật thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 

 

 Tin bài: Trần Thị Thanh Tùng