Hội nghị tổng kết dự án: “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng”

  Hội nghị tổng kết dự án: “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng”

    Tỉnh Nam Định là 01 trong 10 tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng Sông Hồng với 72 km đường bờ biển, có 04 sông lớn (Sông Hồng, sông Đào, sông Đáy, sông Ninh Cơ), trong đó sông Hồng là lưu vực sông lớn nhất. Địa hình tự nhiên hình thành 04 cửa sông đổ ra biển. Thành phố Nam Định có dân số khoảng 230.000 người, cách Hà Nội 90 km về phía Đông Nam và cách biển khoảng 60km. Nam Định cũng như các tỉnh đồng bằng sông Hồng, hiện đang đối mặt với ô nhiễm rác thải theo các dòng chảy từ các nguồn khác nhau. Thứ nhất là rác thải phát sinh từ các địa phương thượng nguồn như Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên theo các con sông chảy vào lưu vực thuộc Nam Định. Thứ hai, là một lượng rác lớn do chính những nguồn từ Nam Định thải ra các tuyến sông. Thứ ba là rác thải từ các hoạt động thủy sản, phương tiện thủy vận tải dọc trên các tuyến sông chưa được thu gom. Lượng rác thải theo dòng chảy ra cửa biển, gây tác động ô nhiễm môi trường nước sông, tác động đến các hệ sinh thái rừng ngập mặn, nguồn lợi biển tại khu vực cửa sông ven biển trước khi chúng gây ô nhiễm môi trường biển. Vì vậy, Nam Định là địa phương quan trọng và mà Dự án lựa chọn trong việc giảm thiểu ô nhiễm rác thải trên các tuyến sông, cửa sông và ven biển trước tiên là bằng cách cải thiện, nâng cao hoạt động thực hành thu gom, quản lý rác thải trên địa bàn nói chung, nhất là tại một số địa phương dọc theo hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh, trong đó bao gồm cả thành phố Nam Định.

          Dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng” do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) chủ trì thực hiện với nguồn tài trợ của Tổ chức Bảo tồn đại dương (OC). UBND tỉnh Nam Định đã tiếp nhận dự án theo văn bản số 1045/UBND-VP3 ngày 21/12/2020 nhằm thúc đẩy các giải pháp công nghệ sáng tạo và truyền thông để cải thiện quản lý chất thải rắn khu vực ven sông và cửa sông, trong đó tập trung vào hợp phần chính là cải tiến công cụ thu gom rác thải trên sông (gọi tắt là bẫy rác) đã được thử nghiệm trước đó và nhân rộng trên khu vực sông Hồng và các sông nhánh tại Nam Định, đồng thời theo dõi số liệu từ các bẫy rác đó để đánh giá thành phần rác thải và hiệu quả của các công cụ, hỗ trợ dữ liệu thực tế cho các chính sách và hành động giảm thiểu rác thải nhựa và văn bản số 712/UBND-VP3 ngày 26/9/2022 về cập nhật địa bàn và đơn vị tham gia dự án, giao Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định là cơ quan đầu mối thực hiện dự án tại địa phương.

Sau hơn ba năm thực hiện và kế thừa từ sáng kiến trước đó, Dự án đã nghiên cứu cải tiến, chế tạo, lắp đặt và vận hành 06 công cụ thu gom rác thải trên sông (bẫy rác) trong đó 05 bẫy rác được đặt trên sông Hồng thuộc xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc; xã Điền Xá và xã Nam Thắng, huyện Nam Trực; xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường; xã Giao Hương, huyện Giao Thủy và 01 bẫy rác đặt trên sông Đào thuộc phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định. Đồng thời, các hoạt động nghiên cứu, đánh giá rác thải trên sông và ven sông tại Nam Định; các hoạt động truyền thông đối với các bên liên quan, huy động truyền thông địa phương nhằm nâng cao nhận thức về các nguồn ô nhiễm và giải pháp xử lý ô nhiễm rác thải nhựa, chia sẻ bài học kinh nghiệm.

Đến nay các hoạt động của dự án đã hoàn thành, hôm nay ngày 29/11/2023 Sở TN&MT phối hợp với Trung tâm MCD tổ chức hội nghị tổng kết dự án Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng”. Để đánh giá đầy đủ nỗ lực, cố gắng và kết quả của Dự án so với mục tiêu đề ra cũng như sự phối hợp có hiệu quả của Sở, ngành nhất là chính quyền và nhân dân địa phương các khu vực có đặt bẫy rác, hiệu quả truyền thông của dự án trong việc thay đổi nhận thức, hành động cho người dân trong công tác hạn chế xả rác thải, thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giảm thiểu tác động đến môi trường các tuyến sông nhất là sông Hồng trong thời gian qua.

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết dự án: “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng”: