Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 267/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 15/05/2024
Ngày hiệu lực 15/05/2024
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Bùi Công Mậu
Ngày đăng 15/05/2024
Các tệp văn bản đính kèm
QDTL KDC mỹ hà 1.signed.pdf