Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 628/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 01/04/2024
Ngày hiệu lực 01/04/2024
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 01/04/2024
Các tệp văn bản đính kèm
QD phe duyet kết quả thẩm định DTM DA Xây dựng mới trường Mầm non xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường.pdf
Phu luc QD ĐTM trường MN xã Xuân Phương.pdf