Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 10/05/2024
Ngày hiệu lực 10/05/2024
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 13/05/2024
Các tệp văn bản đính kèm
01. QD phe duyet kết quả thẩm định DTM DA Xây dựng khu dân cư tập trung Nam Quang, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực.pdf
Phu luc QD 01. KDC Hồng Quang.pdf