Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 404/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực 10/07/2024
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Phạm Văn Sơn
Ngày đăng 10/07/2024
Các tệp văn bản đính kèm
QĐ 404 thành lâpk ĐKT.pdf