Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 637/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 02/04/2024
Các tệp văn bản đính kèm
QĐ phe duyet kết quả thẩm định DTM DA Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung Thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh.pdf
Phu luc QD ĐTM KDC TT Ninh Cường.pdf