Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1000/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày hiệu lực 09/05/2024
Lĩnh vực Môi trường
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 13/05/2024
Các tệp văn bản đính kèm
QD phe duyet kết quả thẩm định DTM DA Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản.pdf
Phu luc QD ĐTM KDC Hợp Hưng.pdf