Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 15/2024/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 11/06/2024
Ngày hiệu lực 11/06/2024
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Người kí Trần Anh Dũng
Ngày đăng 12/06/2024
Các tệp văn bản đính kèm
10. QĐ sửa đổi, bổ sung các QĐ về tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.pdf