THÔNG BÁO Về thời gian làm việc mùa Đông năm 2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2023 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định, áp dụng từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 như sau: - Buổi sáng: Từ 7h30' đến 11h30'. - Buổi chiều: Từ 13h00' đến 17h00'. Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn được biết, tổ chức thực hiện./.